» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 807285 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/02/1402 بازدید184974 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید218924 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 12الی 16 بعدازظهر بازدید85589 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 182652 44061
دوشنبه 255648 43372
جمعه 71714 43566
شنبه 71334 44602
چهارشنبه 77370 45445
پنجشنبه 72825 44490
سه شنبه 75742 44655
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 218924 59455
جمعه 107842 53295
20الی 24 شب 156750 38380
چهارشنبه 107401 54248
12الی 16 بعدازظهر 85589 53280
سه شنبه 130779 51533