محصولات
خرد کن صنعتی - امنیتی
زونکن خرد کن صنعتی

خرد کن هارد دیسک کامپیوتر
هارد دیسک خرد کن صنعتی

شیر دروازه ای
شیر دروازه ای-1

شیر دریچه ای
شیر یکطرفه دریچه ای

شیر سوپاپی
شیر سوپاپ - کلوب

شیر کشویی
شیر کشویی - زبانه فلزی

شیرآلات صنعتی
شیر خطی

شیرآلات صنعتی
شیر خطی-2

شیرآلات صنعتی-1
شیر دورانی

صافی
صافی نوع Y

فرش میخی
راهبند